Ongoing Projects EU_KP_16-1-2017-0052

A projekt címe: Felkészülés az „SC1-BHC-27-2018" pályázatra koordinátorként
• A kedvezményezett neve: BioTalentum Tudásfejlesztő Kft.
• A szerződött támogatás összege: 2.990.108 Ft
• A támogatás mértéke (%-ban): 100%
• A projekt befejezési dátuma: 2018.07.31.
• A projekt azonosító száma: EU_KP_16-1-2017-0052

 

A projekt tartalmának bemutatása: Az EU-KP 16 pályázat támogatásával a BioTalentum Kft. koordinációjával benyújtásra kerül egy „SC1-BHC-27-2018" pályázat 2018. április 18-i beadási határidővel.
A szervezet endokrin rendszerének megzavarására képes káros hatású anyagok értékelésére alkalmazható tesztmódszerek kifejlesztése terén tett előrelépések ellenére a szűrésre és tesztelésre jelenleg alkalmazott megközelítések esetében még mindig fellelhetők jelentős hiányosságok, gyengeségek. A jelenlegi tesztelési eszközök, akár in vivo tesztről, akár in vitro próbákról van szó, az endokrin romboló hatású vegyi anyagokhoz kapcsolódóan nem megfelelően azonosítják azon hatásokat, amelyek bizonyos, kevésbé ismert endokrin-közvetítésű útvonalakhoz, vagy egészségügyi kimenetekhez kapcsolódnak. Új, és továbbfejlesztett megközelítésekre van szükség a jelenleg létező módszerek minőségének és hatékonyságának javítása érdekében, a változó, és fokozott követelményeket támasztó szabályozási környezetnek való megfelelés biztosítására. A szabályozási környezet számára adatforrásként értelmezhető epidemiológiai és helyszíni megfigyelési adatok vonatkozásában is további információk szükségesek.
Az „SC1-BHC-27-2018" pályázatban a BioTalentum Kft. által szervezett konzorcium kitűzött szakmai célja az endokrin diszruptor vegyületek toxicitásának vizsgálata új, in silico és in vitro módszerekkel, a korábbiaknál hatékonyabb modellezési és biztonság elemzési módszereket felhasználva. A kutatások eredményeként a szabályozó hatóságok a jelenleginél biztonságosabb módon tudják majd szabályozni a kémiai környezetet az európai lakosság egészség megőrzése érdekében.

Closed Projects
Bio Talentum Publications