Ongoing Projects 2018-2.1.14-TÉT-CN-2018-00011

A projekt címe: Új őssejt-alapú, a fejlődő magzati agyra gyakorolt mikotoxin hatást kimutató rendszerek fejlesztése

 


A kedvezményezett neve: BioTalentum Tudásfejlesztő Kft.
A szerződött támogatás összege: 4 505 800 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt befejezési dátuma: 2021.03.01.
A projekt azonosító száma: 2018-2.1.14-TÉT-CN-2018-00011

 

 

A projekt tartalmának bemutatása:
A kémia anyagok, így a gombatoxinok, gyógyszerek és kozmetikumok is potenciális veszélyt jelentenek a környezetre és az emberre, ezért tesztelésük elengedhetetlen. A hagyományos toxikológiai modellek áteresztőképessége nem kielégítő. Az EU jelentősen támogatja az állatok felhasználása nélküli ún. alternatív rendszerek kifejlesztését a 3R-szabály érvényesítésével, valamint a kémiai biztonságról szóló szabályozással (REACH, 1907/2006), így sürgős szükség van az ipar és a hatóságok számára is jól használható in vitro és in silico helyettesítő modellek kidolgozására, ezt a kozmetikai ipar területén Európában már kötelezővé is tették. A humán in vitro sejtvizsgálatok megoldást kínálhatnak a toxicitási tesztek sikerességének javítására. Az emberi sejtvonalak és az ún. primer sejtek (valamely szövetből közvetlenül izolált sejtek) nagyon jól reprezentálják a normál sejtfiziológiát, azonban nehéz ezeket reprodukálható, megfelelő minőségben előállítani és fenntartani. 2006-ban a szomatikus sejtek újraprogramozásának felfedezése, az ún. indukált pluripotens őssejtek (iPSC-k) előállítása melyet Nobel-díjjal jutalmaztak, megváltoztatta a sejtbiológia e területét. Az iPSC-k korlátlanul megújulhatnak, de differenciáltathatóak is egyben a testet felépítő különböző sejtekké és szövetekké, (beleértve a toxikológiailag releváns idegi, máj-, vese-, tüdő- és szívsejt-típusok). Az iPSC technológia alkalmas arra, hogy a toxicitási-érzékenység szempontjából változatos humán populációt reálisan reprezentáló párhuzamos vizsgálatok is elvégezhetőek legyenek, a jelenlegi „átlagos” hipotetikus populáció vizsgálata helyett. A magyar csoport részese egy kiemelt jelentőségű H2020 projektnek (EuToxRisk), amely 2016-ban indult, 39 résztvevővel, 30 M EUR támogatással. A BioTalentum Kft (BIOT) ennek révén jelentős know-how-val rendelkezik a kutatások témakörében, valamint közvetlen kapcsolatban áll világcégekkel (UNILEVER, BASF, Hoffman-La Roche, L’Oreal, Cosmetics Europe), melyek potenciálisan érdekeltek a projekt során létrehozott tesztrendszerek alkalmazásában. Az élelmiszerbiztonság és mikotoxinok terén szakértő kínai csoporttal jelen projekt lehetőséget nyújt a BIOT részére, hogy új, élelmiszerbiztonsági és orvosi szempontból nagy jelentőségű rendszert fejlesszen ki. A távlati cél a validált rendszer bevezetése a kínai és nemzetközi piacokra, melynek révén a BIOT teljesen új, nagy hozzáadott értékű szolgáltatási portfolióval erősítené a magyar gazdaság teljesítményét. A Projekt során a professzori kutatócserék, tanácsadások és képzések révén több magyar és kínai fiatal kutató továbbképzése is lehetővé válik, az eredmények nemzetközi bemutatása és publikálása mellett.
A kutatások célja egy új, humán iPSC alapú toxikológiai teszt rendszer létrehozása a fejlődő magzati agyra gyakorolt hatások vizsgálata céljából. Újszerű módon integráljuk a neurotoxicitásra vizsgálatára biotechnológiai módszerekkel kifejlesztett humán in vitro magzati-agy modelleket a placenta-gát in vitro modelljeivel. A magzati fejlődés első kétharmadában a vér-agy gát nem működik, így az anya szervezetébe bejutó gombatoxinokat csak a placenta gát választja el a magzat fejlődő központi idegrendszerétől. A rendszer előnye, hogy új, humán biológiai hatás terén nem ismert mikotoxinok, illetve ismert mikotoxinok keverékének biológiai hatását is kimutatja, amire a jelenlegi MS-MS alapú rendszerek nem alkalmasak.

 


BIOT feladatai:


1) Humán iPSC klónok tesztelése
- Sejtek kromoszóma állományának ellenőrzése
- Sejtek differenciációs képességének ellenőrzése a 3 csíravonal sejtjeivé
- Sejtek elszaporítása és sejtbank létrehozása


2) Toxikológiai tesztrendszer létrehozása
- az iPSC klónok neurális differenciáltatása
- a neurális prekurzor sejtek (NPC) és neuronok kezelése ismert toxikus vegyületekkel, a toxikus hatás megfelelő megfigyelhetőségének vizsgálata, a kezelési és detekciós paraméterek optimalizálása.
- NPC és neuronok kezelése mikotoxinokkal és ezek keverékével, a toxikus hatás megfigyelése, koncentráció függésének vizsgálata, az egészségügyi határértékeke meghatározásához adatok gyűjtése


3) Találkozók megszervezése a kínai látogatók részére az élelmiszerbiztonságban érdekelt magyar egyetemi és piaci szereplőkkel.
Kínai fél feladatai:
- megfelelő mikotoxinok kiválasztása a kísérletekhez (gazdasági, egészségügyi jelentőség, új „emerging” mikotoxinok, mikotoxin keverékek előfordulása alapján)
- Tanácsadás BIOT részére a kiválasztott mikotoxinok által érintett szervek, sejtek, jelátviteli útvonalak területén.
- Mikotoxin minta teszt sorozatok elkészítése, validálása hagyományos, MS-MS detektáló rendszerrel.
- placenta in vitro sejtes model vizsgálata, a mikotoxinok elsődleges hatásának vizsgálata a placentára, és a placentán átjutó mikotoxinok koncentrációjának meghatározása
- Tanácsadás BIOT részére a tesztrendszer validálásában és felhasználásában érdekelt kínai kutatócsoportok és cégek tekintetében, találkozók megszervezése Kínában.

Closed Projects
Bio Talentum Publications